Кызыл-Кыя индустриалдык-педагогикалык колледжи 2012-жылы Кызыл-Кыя гуманитардык-экономикалык институтунун алдындагы орто кесиптик билим берүү бөлүмү катары уюшулган. 2014-жылдын 24-январында Кызыл-Кыя билим берүү колледжи деген ат менен өз алдынча юридикалык жак катары бөлүнүп чыккан. 2016-жылдын 11-февралында Кызыл-Кыя билим берүү коллдежинин аталышы Кызыл-Кыя колледж болуп өзгөртүлгөн. Ал эми 2020-жылдын 23-декабрында Кызыл-Кыя колледжи аталышы Кызыл-Кыя индустриалдык-педагогикалык аталышына алмаштырылып, юстиция органдарынан кайрадан каттоодон өткөн.

Директор 

 

 ...................................

 

Адрес : Баткен обл, Кызыл-Кыя ш.

 

Тел : .......................

 

whatsapp : ...................

 

E-mail : .....................

      2022-23-окуу жылындагы педагогикалык жана педагогикалык эмес практикалардын жыйынтыктоочу конференциясы үстүбүздөгү жылдын 10-апрелинде өттү. Ага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулук курам, усулчулар жана жалпы студенттер катышышты. Конференцияны директор Л.Муратова ачып, бардык практиканттарды практикаларын ийгиликтүү өтөп келүүсү менен куттуктады. Кафедра башчылары К.Гапурова, З.Акынбаевалар, усулчулар Ж.Кыпчакова, И.Кельдибеков, У.Садыковалар сөз сүйлөп, практикалардын жүрүшүндөгү жетишкендиктер, кемчилдиктер жана өздөштүрүүлөр туурасында айтып өтүштү. Башталгыч класстарда окутуу адистигинин 3 курсунун студенттери Ж.Талантбекова, Ж.Абдылбакы кызылар ачык сабактарынан үзүндүлөрдү өтүшүп, ал эми Каржы адистигинин 3 курсунун студенти Г.Амажанова, АС жана ЭТПК адистигинин 3 курсунун студенти Г.Шарипова, Укук таануу адистигинин 3 курсунун студенти М.Борубаевалар практиканын жүрүшү туурасында баяндамаларды жасашты.

       Конференциянын аягында ар бир адистиктин уюштурулган практикасынын жыйынтык көргөзмөлөрү тартууланып, аларды коргоп беришти.