Так илимдер жана информациялык технологиялар кафедрасы

Так илимдер жана информациялык технологиялар кафедраснын башчысы
Гапурова Кулпунай Абдуманаповна

 

 

Адресс :  Баткен облусу, Кызыл-Кыя шаары

 

 

Телефон :  +996-220-971-980

 

 

E-mail : 

Аталган кафедра 2015-2016-окуу жылына карата 2015-жылдын сентябрь айында секция катары иштеп, андан кийин окуу жайдын окуу-тарбия иштерин оптималдуу жүргүзүү максатында директордун № 12/1 (10.11.2015)- буйругунун негизинде кафедра болуп өзгөртүлгөн.

2017-2018-окуу жылынын 11-сентябрында окуу жайдын окуу-тарбия иштерин толук кандуу жүргүзүү максатында алдыңкы “Табият таануу жана информациялык технологиялар” кафедрасы жана “Гуманитардык- экономикалык ” кафедрасы жоюлуп, директордун №4/1  §2 (11.09.2017) буйругунун негизинде “Информациялык технологиялар”, “Гуманитардык- экономикалык илимдер” жана “Педагогика жана дене тарбия” кафедралары болуп өзгөртүлдү.

“Информациялык технологиялар” кафедрасы “Так илимдер жана информациялык технологиялар” кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. 2021-2022-окуу жылына чейин Бердыбаев Абдысалам Калдарович кафедра башчысы болуп келген.                                           2021-2022-окуу жылынан баштап КГПИнин “Математика жана информатика” адистигин аяктаган Гапурова Кулпунай Абдуманаповна кафедра башчы кызматына директордун  буйругунун негизинде дайындалган.

Адистик

Ыйгарылуучу квалификация

Шифрлери

Окуу мөөнөттөрү жыл

к/б

с/б

9-кл

11-кл

1.

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын программалык камсыздоо

Техник-программист

230109

3

2

2,6

2.

Колдонмо информатика

Техник

230701

-

2

2,6

3.

Каржы

Финансист

080106

3

2

2,6

4.

Экономика жана бухгалтердик эсеп

Бухгалтер

080110

3

2

2,6

5.

Полиграфиялык өндүрүш

Технолог

261203

3

2

2,6

Кафедра тейлөөчү адистиктер алардын шифрлери жана окуу мөөнөттөрү:

Адистиги

Шифрлери

Лицензия

1.

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын программалык камсыздоо

230109

№LC140000060 рег.ном.14/0083

2.

Колдонмо информатика

230701

№LC140000081 рег.ном 14/0544

3.

Каржы (тармактар боюнча)

080106

№LC140000768 рег.ном 14/0424

4.

Экономика жана бухгалтердик эсеп

080110

№LC140000060 рег.ном 14/0083

5.

Полиграфиялык өндүрүш

261203

№LC140000081 рег.ном 14/0544

Лицензиялар жөнүндө маалыматтар: