Кызыл-Кыя индустриалдык-педагогикалык колледжи 2012-жылы Кызыл-Кыя гуманитардык-экономикалык институтунун алдындагы орто кесиптик билим берүү бөлүмү катары уюшулган. 2014-жылдын 24-январында Кызыл-Кыя билим берүү колледжи деген ат менен өз алдынча юридикалык жак катары бөлүнүп чыккан. 2016-жылдын 11-февралында Кызыл-Кыя билим берүү коллдежинин аталышы Кызыл-Кыя колледж болуп өзгөртүлгөн. Ал эми 2020-жылдын 23-декабрында Кызыл-Кыя колледжи аталышы Кызыл-Кыя индустриалдык-педагогикалык аталышына алмаштырылып, юстиция органдарынан кайрадан каттоодон өткөн.

Директор 

 

 ...................................

 

Адрес : Баткен обл, Кызыл-Кыя ш.

 

Тел : .......................

 

whatsapp : ...................

 

E-mail : .....................

Адабий кече 

Ч.Айтматовдун 95 жылдыгына карата окуу жайда атайын 3 айлык иш чаралардын иш мерчеми түзүлүп, айлыктын жыйынтыгы 2023-жылдын 11-декабрда салтанаттуу иш чара өтүп, активдүүлүгүн көрсөткөндөр жетекчилик тарабынан сыйланды. Студенттик тайпалар Ч.Айтматовдун чыгармаларын макетте чагылдыруу, көрүнүштөрдү аткаруу, каада-салттарды жайылтуу боюнча  саамалыктар өттү.