Кызыл-Кыя индустриалдык- педагогикалык колледжинде даярдалып жаткан адистиктердин аталышы, шифрлери, окуу мөөнөтү жана ыйгарылуучу квалификацияларынын тизмеси

шифр

Адистиктин аталышы

Окуу мөөнөтү

 

 

 

Ыйгарылуучу квалификациясы

 

күндүзгү

сырт.

9-кл. баз.

11-кл. баз.

050709

Башталгыч класстарда окутуу

2 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай

2 ж. 6 ай

Башталгыч класс мугалими

050704

Мектепке чейинки билим берүү

2 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай

2 ж. 6 ай

Мектепке чей. куракт. балдар тарбиячысы

230109

АСЭТПК

2 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай

2 ж. 6 ай

 

Техник-программист

 

 

030503

 

Укук таануу

---

1 ж. 10 ай

2 жыл 6 ай

 

Юрист

080106

Каржы (тармактар б-ча)

2 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай

2 ж. 6 ай

Каржы адиси

230701

Колдонмо информатика

2 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай

2 ж. 6 ай

Техник

 

261203

 

 

Полиграфиялык өндүрүш

 

 

2 ж. 10 ай

 

 

1 ж. 10 ай

 

 

2 ж. 6 ай

 

 

Технолог

 

080110

Экономика жана бухгалтердик эсеп

---

1 ж. 10 ай

---

Бухгалтер

050720

 

Дене тарбия

 

 

1 ж. 10 ай

 

 

Дене тарбия мугалими

  1.  

050711

 

Социалдык педагогика

 

 

1 ж. 10 ай

 

 

Социалдык педагог

 

11

 

Чет тили

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

-

Башталгыч класстын чет тили мугалими

12

 

Котормо иши

2 жыл 10 а

1 жыл 10 ай

 

Котормочу