Жаштар комитети

Жаштар комитети – студент жаштардын өзун өзү башкаруу структурасы болуп саналат. Мамлекеттик жаштар саясатын өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы коомдук структуралык түзүм.